تکنیک های دست راست (آرپژهای جولیانی)

تومان20,000

جزوه تکنیک های دست راست (آرپژ های جولیانی آهنگساز بزرگ قرن 19)

تمرینهایی برای تقویت تکنیک دست راست در نوازندگی گیتار.

شامل 120 نوع تکنیک آرپژ در سطوح مختلف

Category