تاریخ موسیقی غربی

تاریخچه موسیقی

  برای هر موسیقیدان و یا دانشجوی موسیقی الزام است که تاریخ موسیقی را بداند. دانستن تاریخ موسیقی به شما کمک می‌کند درک بهتری از موسیقی داشته باشید. و همین موجب رشد و پیشرفت افکار شما و در نتیجه موجب رشد و تعالی شما در این حرفه می‌شود. در این مقاله به صورت مختصر دوره […]