موسیقی خوب چیست؟

موزیک خوب

  منظور از موسیقی خوب وقتی صحبت از موسیقی خوب می‌شود منظور سبک خاصی از موسیقی نیست. و من هم نمی‌خواهم بگویم فلان سبک بهتر است یا من طرفدار فلان سبک هستم. در هر سبک از موسیقی می‌توان کارهایی را شنید که دارای ارزش هنری است. امروز بیشتر کارهایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود […]