موسیقی خوب چیست؟

موزیک خوب

  منظور از موسیقی خوب وقتی صحبت از موسیقی خوب می‌شود منظور سبک خاصی از موسیقی نیست. و من هم نمی‌خواهم بگویم فلان سبک بهتر است یا من طرفدار فلان سبک هستم. در هر سبک از موسیقی می‌توان کارهایی را شنید که دارای ارزش هنری است. امروز بیشتر کارهایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود […]

تاریخ موسیقی غربی

تاریخچه موسیقی

  برای هر موسیقیدان و یا دانشجوی موسیقی الزام است که تاریخ موسیقی را بداند. دانستن تاریخ موسیقی به شما کمک می‌کند درک بهتری از موسیقی داشته باشید. و همین موجب رشد و پیشرفت افکار شما و در نتیجه موجب رشد و تعالی شما در این حرفه می‌شود. در این مقاله به صورت مختصر دوره […]