گام در موسیقی چیست؟

گام در موسیقی

گام در موسیقی در ابتدا به تعریف گام در موسیقی می‌پردازیم. به توالی نت ها که با ترتیب و فاصله خاص از یک نت شروع میشود و تا اکتاو بعد ادامه پیدا میکند گام میگویند. چرا می‌گوییم ترتیب و فاصله خاص؟ به این دلیل که نت‌ها در گام‌های مختلف ترتیب و فاصله مختلف از هم […]