پکیج صوتی اجرای بعضی قطعات جزوه رویال کالج (3 سطح اول)

تومان30,000

در این پکیج صوتی اجرای بعضی دروس 3 سطح اول جزوه های رویال کالج موجود میباشد که برای شما هنرمند گرامی تهیه شده است.با استفاده از این پکیج هر چند بار که لازم دارید میتوانید قطعه و درس مورد نظرتان را گوش دهید و معلم را کنار خود داشته باشید.